Công ty tổ chức văn nghệ thì có phải xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không?

Chủ đề   RSS   
 • #608519 01/02/2024

  Công ty tổ chức văn nghệ thì có phải xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không?

  Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp tổ chức liên hoan cuối năm bao gồm hoạt động biểu diễn văn nghệ mừng năm cũ đã qua, chuẩn bị đón chờ năm mới. 

  Vậy theo quy định pháp luật, công ty tổ chức văn nghệ thì có phải xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không? Bài viết này cung cấp một số quy định liên quan về vấn đề trên.

  Diễn văn nghệ trong tiệc công ty có phải biểu diễn nghệ thuật không?

  Theo khoản 2, khoản 1 Điều 2 Nghị định 144/2020/NĐ-CP thì Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hoá, thể thao. 

  Hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức biểu diễn nghệ thuật; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.

  Theo quan điểm của tác giả, diễn văn nghệ trong tiệc công ty là hoạt động tạo ra sản phẩm nghệ thuật, truyền đạt trực tiếp tới người xem văn nghệ nhưng không đủ để được xem là truyền đạt đến công chúng, mà chỉ giới hạn trong nội bộ công ty.

  Mặc dù khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2020/NĐ-CP vẫn có quy định hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, nhưng theo tác giả, đây là hình thức nội bộ cơ quan và tổ chức biểu diễn nghệ thuật để  tạo ra sản phẩm nghệ thuật, truyền đạt trực tiếp tới người xem văn nghệ là công chúng, lợi ích từ việc tổ chức này để phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức.

  Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của tác giả. Doanh nghiệp có thể liên hệ hỏi thêm Ủy ban nhân dân cấp huyện để được giải đáp cụ thể.

  Công ty tổ chức văn nghệ thì có phải xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không?

  Như vậy, công ty tổ chức văn nghệ thì có phải xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không? Dù  công ty tổ chức văn nghệ có phải hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật “biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức” tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2020/NĐ-CP hay không thì cũng không cần xin cấp phép biểu diễn.

  Hình thức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức chỉ cần thực hiện thông báo với:

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế;

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân khác.

  Trường hợp nào biểu diễn nghệ thuật phải có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

  Theo Điều 8 Nghị định 144/2020/NĐ-CP có các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật sau:

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác không thuộc hình thức quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, thực hiện quy định tại Điều 10 Nghị định này.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm.

  Điều 10 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác không thuộc hình thức (i) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, và (ii) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, theo đó, điều kiện cụ thể là:

  - Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

  - Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

  - Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Như vậy, tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác không thuộc hình thức (i) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, và (ii) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật phải có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   
   
  218 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận