Công ty TNHH MTV do vợ hoặc chồng đứng tên thì có phải là tài sản chung không?

Chủ đề   RSS   
 • #544536 28/04/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Công ty TNHH MTV do vợ hoặc chồng đứng tên thì có phải là tài sản chung không?

  Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

  "Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  ...
  Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

  Theo đó, cần phải xem lại tài sản này có phải hình thành trước thời kỳ hôn nhân hay là hình thành từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng hay không? hoặc là trước khi góp vốn thành lập công ty thì hai vợ chồng có thỏa thuận phân chia tài sản này là tài sản riêng của vợ hoặc chồng hay không?

  Nếu không có các căn cứ nêu trên thì tài sản là công ty TNHH do vợ hoặc chồng đứng tên, hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. 

   
  4066 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544538   28/04/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do vợ hoặc chồng đứng tên thì có phải là tài sản chung hay không nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì phụ thuộc vào thời điểm thành lập doanh nghiệp có trong thời kỳ hôn nhân không, nguồn vốn và có tự nguyện góp vào tài sản chung nếu là tài sản hình thành trước hôn nhân hay không.

   
  Báo quản trị |