Công ty TNHH có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh ?

Chủ đề   RSS   
 • #568003 22/02/2021

  Công ty TNHH có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh ?

  ad cho e hỏi: công i trách nhiệm hữu hạn có thể là thành viên góp vốn của công ti hợp danh hay không ( cụ thể có được góp vốn vào công ti hợp danh không)

   
  859 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhhoang22182000@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568208   27/02/2021

  Theo Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên góp vốn công ty hợp danh là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty TNHH là tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Vậy nên, công ty TNHH có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

   
  Báo quản trị |