Công ty TNHH 2TV giảm vốn điều lệ bằng cách nào?

Chủ đề   RSS   
 • #561591 30/10/2020

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Công ty TNHH 2TV giảm vốn điều lệ bằng cách nào?

  Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:
   
  a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
   
  b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;
   
  c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.
   
  Thủ tục thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
   
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
   
  b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
   
  c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
   
  d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
   
  Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
   

   

  Không có gì là không thể.

   
  859 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561601   30/10/2020

  Bạn đang nói về giảm vốn điều lệ nhưng trong thủ tục mình thấy có cả trường hợp tăng vốn điều lệ thì không cần thiết lắm. Mình bổ sung thêm thành phần hồ sơ như sau:

  + Biên bản họp Hội đồng thành viên

  + Quyết định của Hội đồng thành viên

  +Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng

  + Báo cáo tài chính

  + Danh sách thành viên công ty

  Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

  + Biên bản họp Hội đồng thành viên

  + Quyết định của Hội đồng thành viên

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng

  + Báo cáo tài chính

  + Điều lệ công ty sau thay đổi

  + Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

  Hồ sơ giảm vốn được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

   
  Báo quản trị |  
 • #561627   30/10/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Cảm ơn thông tin hữu ích mà ad đã chia sẻ. Vậy mà đó giờ mình cứ nghĩ việc tăng giảm vốn thì chỉ cần tổng giám đốc hay chủ tịch tùy ý quyết là được...Còn hội đồng quản trị chỉ làm nền thôi chứ...Giờ mới biết là mình nông cạn quá...

  Cập nhật bởi HNP1997 ngày 31/10/2020 12:20:11 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #561821   31/10/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Cảm ơn về thông tin hữu ích mà bạn cung cấp. Như vậy có 3 hình thức giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên: 
  - Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
  - Thứ hai, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên
  - Thứ ba, vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn
   
   
  Báo quản trị |