Công ty thay địa chỉ trụ sở chính có cần làm thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài không?

Chủ đề   RSS   
 • #609952 27/03/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (589)
  Số điểm: 10334
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 216 lần
  SMod

  Công ty thay địa chỉ trụ sở chính có cần làm thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài không?

  Công ty thay địa chỉ trụ sở chính có cần làm thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài không? Thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài năm 2024 như thế nào? Trình tự cấp lại và thời hạn của GPLĐ được cấp lại? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho những thắc mắc nêu trên.

  (1) Công ty thay địa chỉ trụ sở chính có cần làm thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Văn bản hợp nhất 5512/VBHN-BLĐTBXH về những trường hợp phải cấp lại Giấy phép lao động như sau:

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất. 

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng. 

  - Thay đổi một trong các nội dung như: Họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong Giấy phép lao động còn thời hạn.

  Từ quy định nêu trên, có thể thấy, trường hợp Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà đây lại là địa điểm làm việc của người lao động nước ngoài thì phải thực hiện xin cấp lại Giấy phép lao động.

  (2) Thủ tục cấp lại GPLĐ cho NLĐ nước ngoài năm 2024 như thế nào?

  Tại Điều 13 Văn bản hợp nhất 5512/VBHN-BLĐTBXH quy định Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động bao gồm những giấy tờ như sau:

  - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/27/Mau-de-nghi-cap-lai-gpld.doc Mẫu số 11/PLI

  - 02 ảnh 4cmx6cm in màu, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị.

  - Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

  Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên Giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.

  Trường hợp Giấy phép lao động nêu trên của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực. Ngoại trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

  (3) Trình tự cấp lại và thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại năm 2024

  Về trình tự cấp lại Giấy phép lao động: 

  - Trong thời hạn là 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động. Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH sẽ thực hiện cấp lại Giấy phép lao động.

  - Trường hợp không cấp lại Giấy phép lao động thì Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Về thời hạn: Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại Giấy phép lao động.

  Tổng kết lại, Công ty thay địa chỉ trụ sở chính thì phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp trụ sở chính nêu trên là địa điểm làm việc của người lao động. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động phải bao gồm đầy đủ những giấy tờ theo quy định. Trường hợp Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH sẽ thực hiện cấp lại trong thời hạn là 03 ngày làm việc.

   
  101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận