Công ty tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh có phải trả lương cho nhân viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #542188 29/03/2020

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Công ty tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh có phải trả lương cho nhân viên không?

  Về vấn đề tạm ngừng kinh doanh, Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  “Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

  1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo…

  3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

  Như vậy, trong thời  gian công ty tạm ngừng kinh doanh,  công ty vẫn hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đối với người lao động, trừ trường hợp cả hai bên có  thỏa thụân khác.

  Ngoài ra, Điều 98 Bộ luật lao động quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

  “Điều 98. Tiền lương ngừng việc

  Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

  Như vậy, trong trường hợp công ty phải ngừng hoạt động do dịch bệnh nguy hiểm hoặc vì lý do kinh tế thì công ty vẫn phải trả  lương cho người lao động. Mức lương sẽ do cả hai bên thỏa thụân nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, vùng II là 3.920.000 đồng/tháng và Vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và Vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.  Như vậy, nếu công ty ngừng việc thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương cho người lao động, mức lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

   

   
  3643 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542193   29/03/2020

  Đối với diễn biến phức tạp trong thời gian dịch bệnh hiện nay, thực tế có nhiều công ty thỏa thuận với nhân viên nghỉ không lương một thời gian để giảm bớt chi phí hoạt động công ty hoặc tạm dừng thực hiện HĐLĐ. Nhận thấy việc này tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên, đặc biệt là những ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, hàng không.

   
  Báo quản trị |  
 • #542199   29/03/2020

  Haitran1995
  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  thuytien317 viết:

  Đối với diễn biến phức tạp trong thời gian dịch bệnh hiện nay, thực tế có nhiều công ty thỏa thuận với nhân viên nghỉ không lương một thời gian để giảm bớt chi phí hoạt động công ty hoặc tạm dừng thực hiện HĐLĐ. Nhận thấy việc này tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên, đặc biệt là những ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, hàng không.

  Đúng rồi, tình hình dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, thậm chí có nhiều công ty công đủ khả năng để trả lương cho nhân viên. Do đó, các công ty thường cùng thỏa thuận với người lao động nghỉ không lương nhằm giảm bớt áp lực kinh tế, thậm chí có nhiều công ty lựa chọn đơn phương chấm dứt hợp đồng, có công ty nhân đạo hơn sẽ cho nghỉ phép, hết phép thì sẽ nghỉ không lương. Tuy nhiên, việc thỏa thuận phải được người lao động đồng ý, còn nếu không người sử dụng lao động vẫn phải trả lương khi công ty tạm ngừng kinh doanh.

   
  Báo quản trị |