Công ty tạm dừng hoạt động xuất hóa đơn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #599864 28/02/2023

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (338)
  Số điểm: 2839
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Công ty tạm dừng hoạt động xuất hóa đơn như thế nào?

  Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ giữa A và B hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên đến lúc yêu cầu xuất hoá đơn thì bên B bị tạm dừng hoạt động nói là không thể xuất hóa đơn được. Vậy có cách nào để xuất hóa đơn cho bên A được không?

   

  Tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định: 

  Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

  1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, riêng trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

  a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

  a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

  - Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;

  - Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

  - Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

  - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

  + Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

  + Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

  + Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

  a.2) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

  - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

  + Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

  + Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

  + Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

  - Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

  b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

  Sau khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.

  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

  c) Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

  c.1) Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  …”

  Căn cứ quy định trên, trường hợp bên B bị đình chỉ hoạt động tức tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cần phải xuất hóa đơn cho hợp đồng đã thực hiện xong trước khi bị cơ quan thuế ra quyết định đình chỉ hoạt động thì thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

  Theo đó, bên B sẽ gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

  Sau khi thực hiên kê khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thì bên B sẽ được cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do bên B lập. 

  Như vậy trường hợp này bên B tuy đã tạm ngừng hoạt động nhưng vẫn có thể xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. Do đó bên A có thể yêu cầu bên B thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế để xuất hóa đơn cho mình.

  Cập nhật bởi lvkhngoc ngày 01/03/2023 09:15:13 SA bỏ gạch dưới
   
  1051 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601382   31/03/2023

  legiadien
  legiadien

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:26/03/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Công ty tạm dừng hoạt động xuất hóa đơn như thế nào?

  Theo qua tìm hiểu các quy định của pháp luật mình biết được rằng Bộ Tài chính quy định người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thế thì sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế giai đoạn tạm ngừng này. Riêng trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #601423   31/03/2023

  Công ty tạm dừng hoạt động xuất hóa đơn như thế nào?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Với quy định như có thể thấy pháp luật Việt Nam luôn cố gắng xây dựng một pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình tham gia hợp đồng nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng từ đó mới có thể góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.

   
  Báo quản trị |