Công ty nằm trong khu chế xuất, có được khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ bằng VND đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #555981 28/08/2020

  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Công ty nằm trong khu chế xuất, có được khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ bằng VND đồng?

  Công ty này nằm trong khu chế xuất có bán vật tư cho công ty, có làm hợp đồng 2 bên ký. Công ty này khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ với hình thức tiền Việt ( vnđ), thì hình thức nhập khẩu tại chỗ tờ khai tiền Việt như vậy có hợp lệ hay không?

  Căn cứ khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định như sau:

  58. Khoản 3, 4, 5 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “3. Hồ sơ hải quan

  Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

  Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.[...]”

  Theo quy định trên, trường hợp mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất (sau đây gọi tắt là DNCX) thì người khai hải quan được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Khi đó, trường hợp công ty phát hành hóa đơn GTGT theo VNĐ thì công ty và DNCX phải khai hải quan với đơn vị tiền tệ phù hợp với hóa đơn GTGT theo thoả thuận. Nếu có thay đổi đồng tiền thanh toán thì phải khai báo bổ sung kèm chứng từ lien quan như hoá đơn VAT, văn bản thoả thuận của các bên,...

  Bên cạnh đó, tại Điều 3 và Khoản 12 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định như sau:

  Điều 3. Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

  Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

  Điều 4. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

  [...]

  12. Người cư trú là doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định sau:

  a) Được ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi mua hàng hóa từ thị trường nội địa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

  b) Được báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán, nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản với doanh nghiệp chế xuất khác[...]”.

  Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và DNCX thì được phép (nhưng không bắt buộc) thực hiện giao dịch bằng ngoại hối. Do đó, tuỳ thoả thuận về đơn vị tiền tệ thanh toán mà công ty quyết định đồng tiền thanh toán cho phù hợp khi giao dịch. Theo đó, Công ty nằm trong khu chế xuất khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ với hình thức tiền Việt (VNĐ) thì vẫn hợp lệ.

   

  Cập nhật bởi nhatgiabao ngày 28/08/2020 09:04:22 CH Chỉnh new tab
   
  2215 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận