Công ty muốn tổ chức dạy nghề cho nhân viên cần chú ý điều gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610335 05/04/2024

  Công ty muốn tổ chức dạy nghề cho nhân viên cần chú ý điều gì?

  Khi công ty tổ chức dạy nghề cho nhân viên nhằm đào tạo nhân sự cấp cao, đào

  tạo lại, nâng cao trình độ tay nghề cần lưu ý những nội dung sau nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

  1. Hoạt động dạy nghề

  Căn cứ khoản 2 Điều 59 Bộ luật Lao động 2019, Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và người lao động khác trong xã hội thông qua hoạt động sau đây:

  - Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định.

  - Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động; tham gia hội đồng kỹ năng nghề; dự báo nhu cầu và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tổ chức đánh giá và công nhận kỹ năng nghề; phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động.

  2. Công ty cần chú ý điều gì khi tổ chức dạy nghề cho nhân viên?

  - Công ty xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho nhân viên đang làm việc cho mình; đào tạo cho nhân viên trước khi chuyển làm nghề khác cho mình (theo khoản 1 Điều 60 Bộ luật Lao động 2019).

  - Hằng năm, công ty thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo khoản 2 Điều 60 Bộ luật Lao động 2019).

  - Công ty tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí; phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 (theo khoản 3 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019).

  - Người học nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề. Người học nghề thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao (theo khoản 4 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019).

  - Trong thời gian học nghề, nếu người học nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được công ty trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận (theo khoản 5 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019).

  - Hết thời hạn học nghề hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 (theo khoản 6 Điều 61 Bộ luật Lao động 2019).

  3. Công ty cần đảm bảo nội dung hợp đồng và chi phí đào tạo nghề

  Nội dung này được quy định Điều 62 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

  - Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp nhân viên được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của công ty, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho công ty.

  Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

  - Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Nghề đào tạo;

  - Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian dạy nghề;

  - Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được dạy nghề;

  - Chi phí dạy nghề và trách nhiệm hoàn trả chi phí dạy nghề;

  - Trách nhiệm của công ty;

  - Trách nhiệm của nhân viên.

  - Chi phí dạy nghề bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp nhân viên được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí dạy nghề còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận