Công ty muốn mở CLB thể dục nhịp điệu thì thực hiện theo quy định nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607784 28/12/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (830)
  Số điểm: 5609
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Công ty muốn mở CLB thể dục nhịp điệu thì thực hiện theo quy định nào?

  Để vận động mọi người cùng tập thể dục, rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho các nhân viên trong công ty, công ty chị đang muốn mở câu lạc bộ thể dục nhịp điệu (CLB) để mọi người cùng tham gia. Nhưng chưa biết phải đăng ký, thủ tục thế nào?

  1. Công ty muốn mở CLB thể dục nhịp điệu thì thực hiện theo quy định nào?

  Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL có quy định câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở là tổ chức tự nguyện, được thành lập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

  Chức năng của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở là nhằm tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập.

  Cho nên, nếu như các doanh nghiệp, công ty muốn thành lập câu lạc bộ thể dục nhịp điệu thì có thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL.

  2. Để được công nhận thành lập CLB thể dục nhịp điệu thì công ty cần làm thủ tục gì?

  Theo điểm a khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL có quy định:

  - Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở chịu sự quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

  - Hồ sơ đề nghị công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, gồm:

  + Quyết định thành lập;

  + Danh sách Ban Chủ nhiệm;

  + Danh sách hội viên;

  + Địa điểm tập luyện;

  + Quy chế hoạt động.

  - Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

  Như vậy, để được công nhận thành lập câu lạc bộ thể dục nhịp điệu thì công ty cần chuẩn bị các hồ sơ đề nghị công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở như đã nêu ở trên và gửi cho Ủy ban nhân dân xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã ra quyết định công nhận.

  the-duc-nhip-dieu

  3. Sau khi được công nhận thành lập CLB thể dục nhịp điệu thì câu lạc bộ có nhiệm vụ gì?

  Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL có quy định về nhiệm vụ của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở nói chung, theo đó, đối với các câu lạc bộ thể dục thể thao cụ thể sau khi được công nhận thành lập câu lạc bộ thì cũng có những nhiệm vụ như sau:

  - Vận động những người có cùng sở thích, tự nguyện tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

  - Tổ chức thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về thể dục, thể thao cho người tập;

  - Tổ chức, tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động văn hoá, thể thao ở địa phương, đơn vị;

  - Tuyên truyền, giáo dục, vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

  - Quản lý và phát triển hội viên;

  - Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

  - Xây dựng quy chế hoạt động, trình cấp ra quyết định thành lập phê duyệt và tổ chức thực hiện.

   
  69 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận