Công ty mới thành lập chưa có doanh thu nhưng phát sinh chi phí có phải kê khai nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #512829 26/01/2019

  coikt

  Sơ sinh


  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 392
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Công ty mới thành lập chưa có doanh thu nhưng phát sinh chi phí có phải kê khai nộp thuế

  Công ty mới thành lập chưa có doanh thu, nhưng có phát sinh chi phí thì Doanh nghiệp vẫn phải kê khai các loại thuế sau

  a. Thuế GTGT

  Căn cứ  Điểm c, khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế  Thuế GTGT

  “c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

  Như vậy:

  + Trong kỳ nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra  thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế

  b.Thuế TNDN.

  Căn cứ Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

  “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

  Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

  Như vậy:

  + Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí

  + Doanh nghiệp chỉ tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế.

  c.Thuế TNCN.

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC,  quy định về nguyên tắc khai thuế TNCN như sau:

  “a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”

  Như vậy:

  – Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

  – Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNCN.

  Do đó doanh nghiệp phát sinh chi phí nhưng chưa có doanh thu thì doanh nghiệp vẫn tiến hành kê khai và nộp thuế cho cơ quan nhà nước, hạch toán lỗ và nộp báo cáo tài chính bình thường cho cơ quan nhà nước theo thời hạn quy định.

   
  3652 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516280   31/03/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Theo quan điểm của mình thì hình như câu kết luận của bạn hơi nhầm lẫn thì phải, trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí nhưng chưa có doanh thu thì doanh nghiệp vẫn tiến hành kê khai thuế bình thường, chứ làm gì có thuế mà nộp nhỉ?

   
  Báo quản trị |