Công ty mẹ có được ủy quyền cho công ty con không?

Chủ đề   RSS   
 • #529488 30/09/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Công ty mẹ có được ủy quyền cho công ty con không?

  Các bạn cho mình hỏi công ty mẹ thì có được ủy quyền cho Công ty con quản lý điều hành hoạt động tại địa điểm kinh doanh do công ty mẹ sở hữu hay không? Công ty con là đơn vị hạch toán độc lập.

   
  1975 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangleminh111 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529490   30/09/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Trước tiên bạn xác định quyền và trách nhiệm của công ty mẹ với công ty con theo Điều 189, Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó:

  - Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
   
  - Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
   
  - Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại."
   
  Như vậy về nguyên tắc giữa Công ty mẹ và Công ty con mà phát sinh Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Công ty mẹ và Công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
   
  Trong trường hợp này nếu Công ty mẹ ủy quyền cho Công ty con quản lý điều hành hoạt động thì phải tuân thủ các quy định pháp luật dân sự về ủy quyền như Thẩm quyền ủy quyền, nội dung ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
   
  Theo Điều 138 Bộ luật dân sự 2015; Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
   
  Điều 141 Luật thương mại 2005 cũng quy định:  Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.
   
  Báo quản trị |