Công ty không ký kết hợp đồng mới

Chủ đề   RSS   
 • #541860 25/03/2020

  Công ty không ký kết hợp đồng mới

  Tôi làm việc tại công ty A được 1 năm, hợp đồng lao động được ký từ tháng 1/2/2019, thời hạn hợp đồng là 1 năm, đến nay đã hết hợp đồng nhưng công ty không ký hợp đồng mới nhưng vẫn để tôi đi làm, vậy tôi phải làm gì để công ty ký hợp đồng mới?

  Theo quy định Bộ Luật lao động 2012 thì

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

  Theo quy định trên, đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn thì khi kết thúc thời hạn hợp đồng trong vòng 30 công ty có nghĩa vụ ký kết hợp đồng mới với bạn. Tuy nhiên, công ty vẫn để bạn đi làm sau 30 ngày, hợp đồng đồng bạn đã giao kết ngày 1/2/2019 trở thành hợp đồng không xác định thời hạn nên bạn không cần phải yêu cầu công ty ký tiếp hợp đồng mới.


   

   
  2494 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542524   31/03/2020

  bichngoc020318
  bichngoc020318

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2020
  Tổng số bài viết (96)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 9 lần


  Cảm ơn những thông tin mà bạn đã chia sẻ. Theo thông tin bạn cung cấp việc người sử dụng không ký hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng trong vòng 30 công ty có nghĩa vụ ký kết hợp đồng mới với bạn. Ngoài ra người sự dụng có bị phạt gì không?

   
  Báo quản trị |  
 • #543912   20/04/2020

  bichngoc020318 viết:

  Cảm ơn những thông tin mà bạn đã chia sẻ. Theo thông tin bạn cung cấp việc người sử dụng không ký hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng trong vòng 30 công ty có nghĩa vụ ký kết hợp đồng mới với bạn. Ngoài ra người sự dụng có bị phạt gì không?

  Theo quy định của luật hiện hành, sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nhưng công ty không ký tiếp hợp đồng thì hợp đồng bạn đã ký đương nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn nên công ty/ người sử dụng lao động sẽ không bị phạt gì bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #542618   31/03/2020

  Liên quan đến vấn đề này mình có nội dung mong được giải đáp như sau: Theo quy định là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, nếu hai bên không thỏa thuận ký tiếp thì hợp đồng sẽ đương nhiên gia hạn. Vậy trong khoản thời gian 30 ngày, công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #543914   20/04/2020

  Camgiangsn viết:

  Liên quan đến vấn đề này mình có nội dung mong được giải đáp như sau: Theo quy định là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, nếu hai bên không thỏa thuận ký tiếp thì hợp đồng sẽ đương nhiên gia hạn. Vậy trong khoản thời gian 30 ngày, công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không?

  Điều 22. Loại hợp đồng lao động

   

  "1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  ...."

  Căn cứ theo quy định trên, thì khi hết hạn hợp đồng trong thời hạn 30 ngày các bên có trách nhiệm ký kết hợp đồng mới, hết thời hạn này nếu người lao động vẫn làm việc bình thường thì HĐLĐ mới sẽ tự động được xác lập. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn các bên có quyền chấm dứt HĐLĐ. Bởi vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng trong phạm vi 30 ngày là không hề trái với pháp luật lao động. 

   
  Báo quản trị |  
 • #543915   20/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Suy diễn của bạn chưa chính xác. Chỗ màu vàng hoàn toàn không hề nói "có quyền chấm dứt".

   

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   
  Báo quản trị |  
 • #544153   24/04/2020

  ntdieu viết:

  Suy diễn của bạn chưa chính xác. Chỗ màu vàng hoàn toàn không hề nói "có quyền chấm dứt".

   

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Theo quy định là không hề nói "có quyền chấm dứt", tuy nhiên pháp luật cũng không có quy định nào nói đến việc không được chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp này, thì theo nguyên tắc chúng ta được làm những gì pháp luật không cấm, thì việc chấm dứt hợp đồng không có gì là trái pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #544178   24/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Bạn không đọc thấy sao ?

  ...hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

   
  Báo quản trị |  
 • #544207   25/04/2020

  ntdieu viết:

  Bạn không đọc thấy sao ?

  ...hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

  Bạn đang cắt xén câu chữ để gây hiểu sai vấn đề:

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Thì công ty kết thúc hợp đồng, đồng nghĩa với việc người lao động không tiếp tục làm việc thì tại sao phải ký kết hợp đồng mới?

   
  Báo quản trị |  
 • #544216   25/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Hic, bạn xem lại nhé.

  Camgiangsn hỏi

  Vậy trong khoản thời gian 30 ngày, công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không?

  duongpham5991 trả lời

   Bởi vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng trong phạm vi 30 ngày là không hề trái với pháp luật lao động. 

  Luật nè

  Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới

   
  Báo quản trị |  
 • #544285   27/04/2020

  ntdieu viết:

  Hic, bạn xem lại nhé.

  Camgiangsn hỏi

  Vậy trong khoản thời gian 30 ngày, công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không?

  duongpham5991 trả lời

   Bởi vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng trong phạm vi 30 ngày là không hề trái với pháp luật lao động. 

  Luật nè

  Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới

  Mình thấy đúng mà, có gì mâu thuẫn với nhau đâu nè

   
  Báo quản trị |  
 • #544318   27/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Lấy ví dụ như thế này nhé. Hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 24/04/2020, nếu hai bên chấm dứt vào ngày đó thì không có gì để bàn.

  Đặt trường hợp ngày hôm nay 27/04/2020 NLĐ vẫn tiếp tục làm việc, vậy câu hỏi đặt ra là "trong thời gian từ 27/04 đến 24/05 công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không" ?

  Bạn duongpham5991 sẽ trả lời được hay không được ?

   
  Báo quản trị |  
 • #544328   27/04/2020

  ntdieu viết:

   

  Lấy ví dụ như thế này nhé. Hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 24/04/2020, nếu hai bên chấm dứt vào ngày đó thì không có gì để bàn.

  Đặt trường hợp ngày hôm nay 27/04/2020 NLĐ vẫn tiếp tục làm việc, vậy câu hỏi đặt ra là "trong thời gian từ 27/04 đến 24/05 công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động có được hay không" ?

  Bạn duongpham5991 sẽ trả lời được hay không được ?

   

   

  Bạn đọc lại kỹ quy định này nhé:

  "2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng."

  Theo quy định thì người sử dụng lao động buộc phải ký hợp đồng lao động nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, và nếu sau 30 ngày người sử dụng lao động vẫn không ký hợp đồng lao động nhưng người lao động vẫn làm việc, thì hợp đồng lao động cũ đương nhiên sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Việc bạn lấy ví dụ như vậy mình thấy công ty vẫn chấm dứt hợp đồng lao động được, như mình đã nêu ở những bình luận trước "được phép làm những gì mà luật không cấm".

   
  Báo quản trị |  
 • #544332   27/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Bạn nhìn kỹ nè.

  Ngày 27/04 đã hết HĐLĐ, và người lao động vẫn tiếp tục làm việc. 

  Câu hỏi là ngày hôm nay 27/04 công ty nói chấm dứt  hợp đồng có được không? và dựa vào điều khoản nào ?

   
  Báo quản trị |  
 • #544363   27/04/2020

  ntdieu viết:

  Bạn nhìn kỹ nè.

  Ngày 27/04 đã hết HĐLĐ, và người lao động vẫn tiếp tục làm việc. 

  Câu hỏi là ngày hôm nay 27/04 công ty nói chấm dứt  hợp đồng có được không? và dựa vào điều khoản nào ?

  Ý bạn là không được? Vậy bạn tìm căn cứ bảo là cấm hoặc không được chấm dứt hợp đồng lao động xem.

  Vì mình vẫn theo quan điểm cũ, cứ luật không cấm là được làm.

   
  Báo quản trị |  
 • #544364   27/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  duongpham5991 viết:

   

  ntdieu viết:

   

  Bạn nhìn kỹ nè.

  Ngày 27/04 đã hết HĐLĐ, và người lao động vẫn tiếp tục làm việc. 

  Câu hỏi là ngày hôm nay 27/04 công ty nói chấm dứt  hợp đồng có được không? và dựa vào điều khoản nào ?

   

   

  Ý bạn là không được? Vậy bạn tìm căn cứ bảo là cấm hoặc không được chấm dứt hợp đồng lao động xem.

  Vì mình vẫn theo quan điểm cũ, cứ luật không cấm là được làm.

  Tất nhiên trong BLLĐ vấn đề này không có nội dung cấm chấm dứt, mà chỉ có phải ký kết thôi. 

   
  Báo quản trị |  
 • #544376   27/04/2020

  ntdieu viết:

   

  duongpham5991 viết:

   

   

  ntdieu viết:

   

  Bạn nhìn kỹ nè.

  Ngày 27/04 đã hết HĐLĐ, và người lao động vẫn tiếp tục làm việc. 

  Câu hỏi là ngày hôm nay 27/04 công ty nói chấm dứt  hợp đồng có được không? và dựa vào điều khoản nào ?

   

   

  Ý bạn là không được? Vậy bạn tìm căn cứ bảo là cấm hoặc không được chấm dứt hợp đồng lao động xem.

  Vì mình vẫn theo quan điểm cũ, cứ luật không cấm là được làm.

   

   

  Tất nhiên trong BLLĐ vấn đề này không có nội dung cấm chấm dứt, mà chỉ có phải ký kết thôi. 

  Bạn có đọc hết điều luật không vậy, chính bạn cũng nêu ra ví dụ là 27/4 hết HĐLĐ, ngày 27/4 công ty nói chấm dứt hợp đồng, thì người lao động làm việc kiểu gì?bạn không nên chỉ nhấn mạnh "phải ký kết", hãy đọc hết điều luật nha.

   
  Báo quản trị |  
 • #544452   28/04/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14903)
  Số điểm: 99524
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5314 lần
  SMod

  Tôi chịu thua, ngừng tranh luận với bạn duongpham5991 tại đây.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  duongpham5991 (28/04/2020)