Công ty không đóng kinh phí công đoàn từ có bị phạt không?

Chủ đề   RSS   
 • #603227 13/06/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13820
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 307 lần


  Công ty không đóng kinh phí công đoàn từ có bị phạt không?

  Công ty không thành lập công đoàn có đóng kinh phí công đoàn hay không? Nếu không đóng thì có bị xử phạt không?
   
  Có bắt buộc phải đóng kinh phí công đoàn không?
   
  Tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn có nêu đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
   
  Như vậy, dù có thành lập công đoàn hay không thì công ty vẫn phải thực hiện đóng kinh phí công đoàn. Mức đóng kinh phí công đoàn theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP là bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đóng kinh phí công đoàn là trách nhiệm của công ty, còn về đoàn phí công đoàn là của người lao động khi tham gia công đoàn, nếu không tham gia thì không có nghĩa vụ phải đóng.
   
  Thời điểm đóng kinh phí công đoàn
   
  Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn thì phương thức đóng kinh phí công đoàn như sau:
   
  - Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.
   
  - Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
   
  - Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.
   
  Như vậy, cùng với thời điểm đóng BHXH hàng tháng cho người lao động thì doanh nghiệp phải đóng kinh phí công đoàn của tháng đó, không thể chuyển sang đóng tháng sau. Nếu đóng không đúng thời gian thì sẽ bị xử phạt.
   
  Không đóng kinh phí công đoàn có bị phạt không?
   
  Kinh phí công đoàn là khoản đóng bắt buộc, do đó nếu như từ thời điểm thành lập đến nay không đóng kinh phí công đoàn hoặc chậm đóng, đóng không đầy đủ thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể:
   
  - Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
   
  + Chậm đóng kinh phí công đoàn;
   
  + Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
   
  + Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.
   
  - Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.
   
  Đồng thời, ngoài việc bị xử phạt tiền thì còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và khoản tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng.
   
   
  146 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận