Công ty đặt ra thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ dài hơn quy định pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #586878 30/06/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Công ty đặt ra thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ dài hơn quy định pháp luật?

  Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định về thời hạn báo trước khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động.

  “Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

  a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

  c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

  d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

  Theo đó, người lao động phải báo trước ít nhất là 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đây là nghĩa vụ của người lao động khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

  Tuy nhiên,về mặt pháp lý, đây cũng được xem là quyền của người lao động khi họ được quyền lựa chọn thực hiện việc thông báo này với thời hạn dài hơn (có thể trước 03, 04  tháng hay thậm chí cả năm).

  Như vậy: Đây sẽ là nghĩa vụ khi đó là tối thiểu, còn trên tối thiểu là quyền của người lao động. Do vậy, nếu công ty vận dụng quyền này để đơn phương chuyển quyền này thành nghĩa vụ của người lao động  thông qua việc yêu cầu họ phải thông báo trước cho mình một thời hạn dài hơn quy định pháp luật thì sẽ không được xem là phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

   
  368 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586949   30/06/2022

  Công ty đặt ra thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ dài hơn quy định pháp luật?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, theo quan điểm của mình thì Đây là nghĩa vụ của người lao động để đảm bảo rằng người sử dụng lao động có đủ thời gian hợp lý để tìm người lao động mới thay thế. Về mặt pháp lý, đây cũng được xem là quyền của người lao động, người lao động có thể lựa chọn thực hiện việc thông báo này với thời hạn dài hơn (trước từ 2 đến 3 tháng hoặc có thể hơn thế nữa) miễn làm sao vẫn đảm bảo được thời hạn thông báo phải trước tối thiểu phải là 03 ngày làm việc, 30 hoặc 45 ngày tùy từng trường hợp theo quy định của pháp luật lao động. Do vậy, nếu người sử dụng lao động vận dụng quyền này của người lao động để đơn phương chuyển quyển này thành nghĩa vụ của người lao động thông qua việc yêu cầu người lao động phải thông báo trước cho người sử dụng lao động một thời hạn dài hơn yêu cầu của pháp luật lao động thì sẽ không được xem là phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #587084   30/06/2022

  Công ty đặt ra thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ dài hơn quy định pháp luật?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Về pháp luật lao động quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động nhưng phải tuân thủ thời hạn báo trước. Và thời hạn báo trước được xem xét trong những trường hợp cụ thể và có mốc thời gian tối thiểu là 3, 30, 45 ngày hoặc nhiều hơn với những ngành nghề đặc thù. Việc người sử dụng lao động yêu cầu phải báo trước nhiều hơn thời gian tối thiểu theo quy định đã làm hạn chế đi quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, và việc hạn chế quyền lợi của người lao động như vậy tất nhiên sẽ không được chấp thuận.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #589877   22/08/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Công ty đặt ra thời hạn báo trước khi chấm dứt HĐLĐ dài hơn quy định pháp luật?

  Có thể thấy việc người sử dụng lao động bắt buộc người lao động phải báo trước một thời hạn dài hơn theo quy định của pháp luật như vậy đã hạn chế quyền của người lao động cũng như không tuân thủ đúng theo quy định nên việc yêu cầu này là không được chấp nhận. Nếu như người sử dụng lao động cho phép báo trước thời gian ngắn hơn ví dụ chỉ cần báo trước 10 hoặc 15 ngày có lợi hơn đối với người lao động nên sẽ được chấp nhận.

   

   
  Báo quản trị |