Công ty đại chúng đã có ban kiểm soát thì có phải lập ban kiểm toán nội bộ không?

Chủ đề   RSS   
 • #561541 30/10/2020

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 4770
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Công ty đại chúng đã có ban kiểm soát thì có phải lập ban kiểm toán nội bộ không?

  Công ty tôi là công ty đại chúng đã có Ban kiểm soát do hội đồng quản trị bầu ra có 3 người và kiểm toán tất cả trong đó có kiểm tra nội bộ tài chính
  Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP bắt buộc phải có kiểm toán nội bộ vậy thì có phải thành lập ban kiểm toán nội bộ không?
   
  1201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561549   30/10/2020

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Về vấn đề anh nêu, theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

  Như vậy, về mô hình hình hoạt động mình có quyền lựa chọn theo một trong 2 mô hình trên, quyền và nghĩa vụ của BKS sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 165 Luật này, trong đó có cả bao gồm công việc kiểm toán nội bộ.

  Đồng thời, tại Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định các đơn vị sau phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

  "1. Các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

  a) Công ty niêm yết;

  b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;"

  => Ở đây là bắt buộc các DN ở khoản 1 Điều 10 phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong đơn vị của mình; nếu hiện tại mình đã có Ban kiểm soát thì Ban kiểm soát đã bao gồm phải thực hiện luôn phần việc đó hoặc có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập bên ngoài, việc này là phù hợp quy định. 

  Quy định chỉ yêu cầu mình phải thực hiện việc kiểm toán nội bộ chứ không bắt buộc mình phải có Ban kiểm toán nội bộ, nếu Ban kiểm soát của mình có đủ năng lực thực hiện kiểm toán thì mình có thể thực hiện luôn hoặc đi thuê đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài.

   

   
  Báo quản trị |