Công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có phải được TCT phê duyệt?

Chủ đề   RSS   
 • #499682 15/08/2018

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có phải được TCT phê duyệt?

  Các công ty được phép cung cấp dịch vụ / phần mềm hóa đơn điện tử phải được Tổng cục thuế phê duyệt có đúng không?

  Hiện tại sau khi tìm hiểu thì Thư Viện không thấy có văn bản nào quy định là các tổ chức cung cấp dịch vụ phầm mềm hóa đơn điện tử phải có sự cho phép, phê duyệt của Tổng cục thuế.

  Việc phải có phê duyệt của cơ quan thuế như chị được biết thì có thể là các trường hợp thí điểm theo giai đoạn tháng 06/2015 đến 12/2016 như ở Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015:

  Còn quy định hiện tại thì được nêu chi tiết tại Điều 5 Thông tư 32/2011/TT-BTC: Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như sau:

  Điều 5. Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

  Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

  - Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  - Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

  - Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.

  - Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

  - Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu .

  - Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.

  - Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

   Như vậy, quy định này không hề bắt buộc phải có sự phê duyệt của cơ quan thuế.

   
  7776 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận