Công ty con có làm trung gian thương mại cho công ty mẹ được không?

Chủ đề   RSS   
 • #520208 08/06/2019

  Công ty con có làm trung gian thương mại cho công ty mẹ được không?

  Chào mọi người, mình có thắc mắc là liệu một công ty con do công ty mình lập thì có được thực hiện hoạt động môi giới cho công ty theo pháp luật thương mại được không?
  Vì mình nghe muốn làm trung gian thì phải độc lập, mà công ty con thì phụ thuộc về mặt tài chính với công ty mẹ.

   
  1601 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kihlinbin@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #520352   09/06/2019

  Căn cứ tại Điều 150 Luật Thương mại 2005 quy định về Hoạt động môi giới thương mại, như sau:

  "Điều 150: Môi giới thương mại

  Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới."

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005 quy định về Thương nhân, như sau:

  "Điều 6: Thương nhân

  1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh."

  Điều 3 Luật này có giải thích về hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

  => Có thể hiểu, hoạt động thương mại một cách độc lập là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi được thực hiện một cách độc lập.

  Vì công ty con chịu sự chi phối của công ty mẹ đối với các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức như quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định chiến lược kinh doanh của công ty con, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý, điều hành.

  Do đó, công ty con không được môi giới thương mại cho công ty.

  Một số trao của mình!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/06/2019) kihlinbin@gmail.com (10/06/2019)
 • #521235   20/06/2019

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  Như tôi thấy thì không có quy định nào cấm công ty con (là một pháp nhân) làm trung gian thương mại cho công ty mẹ (là một pháp nhân).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tran-toan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/06/2019)
 • #521244   20/06/2019

  Hiện nay pháp luật không cấm công ty con thực hiện hoạt động trung gian thương mại cho công ty mẹ. Theo quy định, hoạt động trung gian thương mại thực hiện bởi thương nhân, và theo quy định công ty con là thương nhân ( hoạt động độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh). Việc công ty mẹ sở hữu vốn và quyền điều hành của công ty con không làm mất tính độc lập của nó bởi vì bản chất, công ty con là pháp nhân độc lập, có hoạt động kế toán riêng và công ty mẹ cũng chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong công ty con. Hơn nữa hoạt động trung gian thương mại gồm 4 loại: đại diện, đại lý, môi giới, ủy thác. Xét về bản chất việc công ty con thực hiện các hoạt động này cho công ty mẹ là hoàn toàn phù hợp. Do đó, công ty con vẫn được làm trung gian thương mại cho công ty mẹ
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TVPL_PTSP vì bài viết hữu ích
  kihlinbin@gmail.com (28/06/2019) huyentrang2102001@gmail.com (25/05/2021)