Công ty có thể tự ý giảm lương mà không thông báo trước không?

Chủ đề   RSS   
 • #601902 18/04/2023

  Công ty có thể tự ý giảm lương mà không thông báo trước không?

  Việc trả lương luôn được người lao động qua tâm khi tham gia vào mối quan hệ lao động. Vậy trường hợp công ty tự ý giảm lương mà không thông báo với người lao động có bị xử phạt hay không?

   

  Cong-ty-co-the-tu-y-giam-luong-ma-khong-thong-bao-truoc-khong

   

  1. Việc trả lương phải đảm bảo nguyên tắc gì?

   

  Căn cứ theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương đảm bảo 2 nguyên tắc như sau:

   

  - Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

   

  - Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

   

  Như vậy, pháp luật hiện hành đã ban hành nguyên tắc trả lương nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong mối quan hệ lao động.

   

  2. Công ty có thể giảm lương mà không thông báo trước không?

   

  Căn cứ theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng như sau:

   

  - Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

   

  - Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   

  - Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

   

  Từ quy định của Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 về nguyên tắc trả lương và Điều 33 nêu trên có thể thấy rằng người sử dụng lao động phải trả lương trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trong trường hợp công ty có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung tiền lương trong hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung chứ không được tự ý cắt giảm tiền lương của người lao lao động.

   

  3. Mức phạt đối với hành vi tự ý giảm lương của người lao động mà không báo trước

   

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với trường hợp tự ý giảm lương như sau:

   

  - Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   

  - Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   

  - Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   

  Lưu ý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP mức xử lý hành chính này là mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân, đối với công ty (tổ chức) mức phạt tiền sẽ gấp 02 lần.

   

  Có thể thấy hành vi tự ý giảm lương của người lao động mà không báo trước đã vi phạm nguyên tắc trả lương do người sử dụng lao động đã không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 100.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

   
  317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận