Công ty có thể thuê nhân công từ công ty khác không? Ai sẽ trả lương cho nhân công?

Chủ đề   RSS   
 • #612325 04/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 11271
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 208 lần


  Công ty có thể thuê nhân công từ công ty khác không? Ai sẽ trả lương cho nhân công?

  Công ty cần nhiều nhân công nhưng vì lý do nào đó mà chưa thể tuyển đủ thì  có được thuê nhân công từ công ty khác không? Ai sẽ trả lương cho nhân công được thuê lại?

  Công ty có thể thuê nhân công từ công ty khác không?

  Theo Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 quy định về cho thuê lại lao động như sau:

  - Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

  - Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

  Như vậy, công ty sẽ có thể thuê nhân công từ công ty khác. Tuy nhiên, phải đảm bảo công ty cho thuê lại nhân công có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và không phải công việc nào cũng được thuê lại nhân công mà chỉ được thuê lại một số công việc nhất định.

  Cho thuê lại nhân công được thực hiện với nguyên tắc nào?

  Theo Điều 53 Bộ luật Lao động 2019  quy định nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động thực hiện như sau:

  - Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

  - Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  + Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

  + Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

  + Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

  - Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  + Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

  + Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

  + Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

  - Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  Như vậy, công ty sẽ chỉ được thuê lại nhân công từ công ty khác từ 12 tháng trở xuống và chỉ được thuê lại lao động trong các trường hợp trên.

  Ai sẽ trả lương cho nhân công được thuê lại?

  Theo Điều 56 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

  Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  - Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

  - Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;

  - Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;

  - Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

  - Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  - Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động.

  Như vậy, công ty cho thuê lại nhân công sẽ là người trả lương cho nhân công được thuê lại vì lúc này bên cho thuê lại vẫn được xem là người sử dụng lao động trực tiếp của những nhân công được thuê lại. Theo đó, bên trực tiếp có quyền và nghĩa vụ với nhân công sẽ là công ty cho thuê lại.

   
  91 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận