Công ty có thể huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác không?

Chủ đề   RSS   
 • #590557 30/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (279)
  Số điểm: 2040
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Công ty có thể huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác không?

  Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

  "Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

  ...

  2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

  a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

  b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

  b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

  Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

  b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

  Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

  Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

  ..."

  Trường hợp này hoá đơn đã được lập và được gửi cho khách hàng do đó bên bán không thể thực hiện huỷ hoá đơn và lập hoá đơn mới mà tuỳ vào loại sai sót thì thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định nêu trên.

   
  157 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590637   31/08/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 3733
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 35 lần


  Công ty có thể huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định trên, khi phát hiện hóa đơn sai sót, công ty sẽ áp dụng một trong hai hình thức là thông báo với người mua về sai sót tên, địa chỉ người mua; hoặc lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế với hóa đơn sai sót về mã số thuế, số tiền trên hóa đơn. Cả hai trường hợp đều không áp dụng việc hủy hóa đơn đã xuất.

  Theo Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc hủy hóa đơn chỉ được thực hiện trong trường hợp sau:

  - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

  - Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #592798   26/10/2022

  Công ty có thể huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác không?

  Hủy hơn đơn là một nghiệp vụ thường gặp đối với kế toán. Sau khi phát hiện hóa đơn sai sót, tùy từng trường hợp, kế toán có thể lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Tuy nhiên, nhiều kế toán khi mới thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn thường thắc mắc: hủy hóa đơn không xuất lại có được hay không? Do đó, mình nghĩ bài viết này sẽ có rất nhiều hữu ích đối với những người đang làm công tác kế toán.

   
  Báo quản trị |