Công ty cổ phần là doanh nghiệp nhà nước có phải bán tài sản thông qua đấu giá?

Chủ đề   RSS   
 • #592244 07/10/2022

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp nhà nước có phải bán tài sản thông qua đấu giá?

  Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 60% cổ phần.

  Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016, tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá bao gồm Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  Tuy nhiên tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP chỉ có quy định về doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới phải bán tài sản cố định thông qua đấu giá tại Điều 27. 

  Như vậy, đối với các Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty cổ phần có bắt buộc phải bán tài sản cố định thông qua phương thức đấu giá hay không? 

   
  903 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn truongquangvu2010 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/10/2022) truongquangvu2010 (07/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593112   30/10/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Công ty cổ phần là doanh nghiệp nhà nước có phải bán tài sản thông qua đấu giá?

  Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016, tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  Theo đó, trước đây tại điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:

  Điều 27. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

  3. Phương thức thanh lý, nhượng bán tài sản cố định:

  a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định bằng hình thức đấu giá thông qua một tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản hoặc do doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trường hợp nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán dưới 100 triệu đồng, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản cố định không có giao dịch trên thị trường thì doanh nghiệp được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá làm cơ sở bán tài sản theo các phương thức trên.

  …”

  Tuy nhiên, cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” đã bị thay thế bởi khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2020/NĐ-CP thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

  Như vậy, trừ những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định bằng hình thức đấu giá thì những doanh nghiệp còn lại có thể lựa chọn một phương thức khác theo quy chế của mình.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2022) truongquangvu2010 (31/10/2022)