Công ty có được chốt sổ khi chưa đóng đủ tháng BHXH cho NLĐ?

Chủ đề   RSS   
 • #570509 21/04/2021

  hongphuongtg98
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 4550
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 117 lần


  Công ty có được chốt sổ khi chưa đóng đủ tháng BHXH cho NLĐ?

  Theo Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH, trong đó:

  ...

  1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

  Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

  Và tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, trường hợp này doanh nghiệp vẫn có thể chốt sổ BHXH cho NLĐ đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi số tiền đơn vị còn nợ thì sẽ được xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

  Tuy nhiên, để thuận tiện nhất thì doanh nghiệp nên thanh toán số tiền chưa đóng BHXH cho NLĐ rồi tiến hành chốt sổ.

   
  454 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571674   29/05/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1442)
  Số điểm: 9499
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 218 lần


  Trường hợp công ty chưa đóng đủ BHXH thì vẫn có thể chốt sổ cho người lao động đến thời điểm đã đóng. Khi thu hồi được thì sẽ xác nhận bổ sung sau, nhiều người lao động muốn chốt sổ nên chấp nhận chốt đến thời điểm đóng, còn mình thấy chưa biết đến bao giờ mới thu hồi được phần chưa đóng kia mặc dù doanh nghiệp hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm của người lao động (nghĩa vụ đóng của NLĐ). Vậy nếu trong trường hợp không thu hồi được vậy khoản tiền đó sẽ vào túi người sử dụng lao động luôn hay như thế nào?
   
   
  Báo quản trị |