Công ty có cần làm gì khi hợp đồng Lao động hết hạn để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #569685 30/03/2021

  nhmylinh97
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (531)
  Số điểm: 3240
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 50 lần


  Công ty có cần làm gì khi hợp đồng Lao động hết hạn để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Việc ra quyết định thôi việc hay không là tùy thuộc vào quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, Điều 48 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

  “Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

  b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

  2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

  a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

  b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

  Hồ sơ nhận trợ cấp thôi việc chỉ gồm các giấy tờ theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

  “Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

  1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

  2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 

  b) Quyết định thôi việc; 

  c) Quyết định sa thải; 

  d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

  đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

  Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. 

  3. Sổ bảo hiểm xã hội”

   
  356 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569752   31/03/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Có một số trường hợp người lao động nghỉ ngang hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và công ty cho rằng trường hợp đó có thể giữ sổ BH, không chịu chốt sổ bảo hiểm. Nhưng làm như vậy là sai, việc chốt sổ là trách nhiệm của NSDLĐ, người lao động làm sai thì yêu cầu bồi thường chứ không được phép giữ sổ, không chốt sổ.

   
  Báo quản trị |