Công ty có 5 lao động có phải xây dựng và gửi thang, bảng lương không?

Chủ đề   RSS   
 • #557266 05/09/2020

  Công ty có 5 lao động có phải xây dựng và gửi thang, bảng lương không?

  Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi vấn đề như sau:

  Công ty tôi chỉ có 5 nhân viên, công ty tôi có cần xây dựng thang lương, bảng lương và gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện như các doanh nghiệp khác không? Nếu công ty không thực hiện có bị phạt gì không? Mong luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn luật sư.

   
  1236 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558873   28/09/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 có quy định như sau:
   
  "Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
   
  1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
   
  2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."
   
  Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định như sau:
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:
   
  [...]
   
  2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:
   
  “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.” 
   
  Theo đó, xây dựng tháng lương, bảng lương, định mức sử dụng lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải gửi về cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh trừ trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động. Trường hợp công ty chị sử dụng dưới 10 lao động thì vẫn phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức sử dụng lao động nhưng không phải gửi đến cơ quan quản lý.
   
  Báo quản trị |