Công nhân công an được hưởng mức phụ cấp thâm niên như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602672 19/05/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Công nhân công an được hưởng mức phụ cấp thâm niên như thế nào?

  Hiên nay, mức phụ cấp của công nhân công an cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy theo quy định hiện hành thì mức phụ cấp thâm niên của công nhân công an là bao nhiêu?

  Công nhân công an được hưởng mức phụ cấp thâm niên như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 49/2019/NĐ-CP như sau: Công nhân công an có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

  Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Như vậy, Công nhân công an được hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nếu có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm (60 tháng) và từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%

  Công nhân công an được hưởng phụ cấp thâm niên thì thời gian tính hưởng phụ cấp ra sao?

  Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định 49/2019/NĐ-CP có quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp như sau:

  - Thời gian phục vụ trong Công an nhân dân;

  - Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  Đối với thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên cũng được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 49/2019/NĐ-CP như sau:

  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam, sau đó bị kỷ luật buộc thôi việc.

  Như vậy, Công nhân công an được hưởng phụ cấp thâm niên thì thời gian được tính và thời gian không được tính hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định nêu trên.

  Hạ sĩ quan chuyển sang làm công nhân công an thì được hưởng chế độ chính sách như thế nào?

  Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 49/2019/NĐ-CP có quy định chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an như sau:

  -  Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được xếp lương theo công việc mới đảm nhận. Trường hợp tiền lương theo công việc mới đảm nhận thấp hơn tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan tại thời điểm chuyển thì được bảo lưu mức lương cấp bậc hàm, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung đến khi được nâng bậc lương hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng hoặc cao hơn

  Trường hợp do yêu cầu công tác được điều trở lại là sĩ quan, hạ sĩ quan thì thời gian là công nhân công an được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương;

  - Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được thực hiện chế độ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 49/2019/NĐ-CP

  Như vậy, Hạ sĩ quan chuyển sang làm công nhân công an thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định nêu trên

  Từ những căn cứ đã trích dẫn, công nhân công an sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nếu có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm (60 tháng) và thời gian tính hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định nêu trên.

   
   
  160 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận