CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chủ đề   RSS   
 • #384141 20/05/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 27785
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 749 lần
  SMod

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua lần đầu tiên năm 2002. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành đã phát sinh một số vấn đề mới và bất cập. Năm 2014, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã xây dựng dự thảo sửa đổi để điều chỉnh, bổ sung và đưa ra lấy ý kiến Quốc hội. Theo đó, dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) bao gồm 76 điều. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách Nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; bội chi ngân sách Nhà nước; mức vay nợ của ngân sách cấp tỉnh; quỹ dự trữ tài chính; nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong quản lý ngân sách Nhà nước; nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước; việc công khai ngân sách Nhà nước... 

  Cụ thể. Theo Điều 15 Dự thảo, tới đây nhiều nội dung về ngân sách sẽ không còn thuộc loại tài liệu mật, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia.

  Nhà nước sẽ công khai quá trình lập dự toán, dự thảo ngân sách, dự toán, chấp hành, quyết toán, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước  và công khai thủ tục ngân sách nhà nước;    

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  13917 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận