Công đoàn không đồng ý với bảng lương mới thì có thang bảng lương có được thông qua

Chủ đề   RSS   
 • #536016 30/12/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Công đoàn không đồng ý với bảng lương mới thì có thang bảng lương có được thông qua

  Tai Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

  ...

  2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."

  Theo đó, chỉ yêu cầu "tham khảo ý kiến" thôi, chứ không cần Công đoàn thông qua.

  Do đó, thang lương, bảng lương không vi phạm nguyên tắc pháp luật thì có giá trị, công đoàn có quyền đưa ra ý kiến nhưng không có quyền phản đối thang, bảng lương trừ khi thang, bảng lương vi phạm nguyên tắc cơ bản bảo vệ người lao động.

   
  2224 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536028   30/12/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Về vấn đề này luật chỉ có quy định việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương phải bảo đảm công khai, minh bạch, có sự trao đổi, thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở cùng cấp và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện. Như vậy doanh nghiệp khi xây dựng thang bảng lương phải trao đổi thống nhất ý kiến của công đoàn. Nếu công đoàn không thông qua nhưng thang bảng lương vẫn phù hợp theo quy định thì cũng không có cơ sở để bác bỏ thang bảng lương đó. 

   
  Báo quản trị |  
 • #536046   30/12/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14962)
  Số điểm: 99990
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  thuylinh2311 viết:

  ... Như vậy doanh nghiệp khi xây dựng thang bảng lương phải trao đổi thống nhất ý kiến của công đoàn. Nếu công đoàn không thông qua nhưng thang bảng lương vẫn phù hợp theo quy định thì cũng không có cơ sở để bác bỏ thang bảng lương đó. 

  Câu trên của bạn tự mâu thuẫn với câu dưới

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536188   31/12/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Cảm ơn bạn. Mình xem lại thì đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước quy định chỉ nêu doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. 
  Đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu (Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH) thì lại là có sự trao đổi, thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở cùng cấp). Nếu so sánh câu chữ thì có thể hiểu đối với Doanh nghiệp Nhà nước không chỉ tham khảo ý kiến mà phải được công đoàn chấp thuận (thể hiện sự thống nhất ý kiến) thì mới đúng?
   
   
  Báo quản trị |