Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023: Tháo gỡ khó khăn bất động sản về xác định giá đất, nhà ở xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #602877 29/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023: Tháo gỡ khó khăn bất động sản về xác định giá đất, nhà ở xã hội

  Ngày 25/5/2023 Thủ tướng Chính phủ có Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
   
  Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan từ trung ương đến địa phương có thẩm quyền liên quan đến bất động sản thực hiện:
   
  thao-go-kho-khan-bat-dong-san-ve-xac-dinh-gia-dat-nha-o-xa-hoi
   
  (1) Xử lý các vấn đề tồn động và tháo gỡ khó khăn cho BĐS
   
  - Tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS bằng việc rà soát lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch còn chậm.
   
  - Điều chỉnh dự án đầu tư còn vướng mắc; triển khai thực hiện dự án chậm, kéo dài.
   
  - Tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu, chứng khoán còn khó khăn.
   
  - Nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chưa đạt yêu cầu.
   
  - Xác định giá đất.
   
  - Một số địa phương thiếu chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, cũng như trong phối hợp với các cơ quan Trung ương giải quyết khó khăn.
   
  - Thông tin thị trường chưa đủ minh bạch.
   
  - Cơ cấu sản phẩm BĐS chưa hợp lý.
   
  - Pháp luật còn chồng chéo, việc áp dụng pháp luật còn thiếu thống nhất, đồng bộ.
   
  (2) Bố trí Quỹ đất phù hợp cho nhà ở xã hội ở từng địa phương
   
  - Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2014Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
   
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong việc lập, phê duyệt các quy hoạch; việc thực hiện điều chỉnh các quy hoạch; việc áp dụng cấp độ quy hoạch khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trước ngày 15/6/2023.
   
  - Rà soát, bổ sung (nếu có) và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về: 
   
  + Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
   
  + Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; quản lý đầu tư phát triển đô thị.
   
  + Việc xác định là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.
   
  + Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
   
  + Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
   
  + Hợp đồng xây dựng.
   
  + Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
   
  + Về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
   
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng;...
   
  - Bộ Xây dựng rà soát các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy trong các công trình xây dựng để đề xuất giải pháp tháo gỡ trước ngày 30/6/2023.
   
  - Đối với khó khăn, vướng mắc trong bố trí Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật.
   
  - Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.
   
  (3) Khẩn trương điều chỉnh bảng giá đất trong tháng 6 năm 2023
   
  - Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành trong tháng 6/2023 cùng với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP.
   
  - Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhất là ở cấp huyện và việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, trước ngày 30/6/2023.
   
  - Kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, như: quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất...trước ngày 15/6/2023.
   
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
   
  - Việc chuyển nhượng QSDĐ đã có hạ tầng cho người dân tại các dự án thuộc địa bàn các phường của đô thị đặc biệt, đô thị loại I đã được chấp thuận trước thời điểm Nghị định 148/2020/NĐ-CP trước ngày 30/6/2023.
   
  Xem thêm Công điện 469/CĐ-TTg năm 2023 ban hành ngày 25/5/2023.
   
  1196 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (31/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận