Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có quyền và nghĩa vụ như thế nào về xuất nhập cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #601958 20/04/2023

  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có quyền và nghĩa vụ như thế nào về xuất nhập cảnh

  Có thể thấy thì trẻ em dưới 14 tuổi đi du lịch nước ngoài rất nhiều, một câu hỏi đặt ra là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

  Theo Điều 5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thì Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ sau:

  - Công dân Việt Nam có các quyền sau đây:

  + Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

  + Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử;

  + Được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Luật Xuất nhập, cảnh của công dân Việt Nam 2019;

  + Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật;

  + Yêu cầu cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh của mình; yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của mình để bảo đảm đầy đủ, chính xác;

  + Sử dụng hộ chiếu của mình để thực hiện giao dịch hoặc thủ tục khác theo quy định của pháp luật;

  + Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

  - Công dân Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

  + Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và pháp luật của nước đến khi ra nước ngoài;

  + Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo quy định của Luật này;

  + Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để xuất cảnh, nhập cảnh;

  + Chấp hành yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra người, hành lý, giấy tờ xuất nhập cảnh khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;

  + Nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

  - Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thông qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

  tre-em-duoi-14-tuoi-xuat-nhap-canh

  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có quyền và nghĩa vụ như thế nào về xuất nhập cảnh

  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi phải đáp ứng điều kiện nào để được xuất cảnh?

  Theo Điều 33 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thì công dân Việt Nam dưới 14 tuổi xuất nhập cảnh phải đáp ứng những điều kiện sau:

  - Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên;

  + Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;

  + Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

  - Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

  Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi phải đáp ứng điều kiện nào để nhập cảnh?

  Theo Điều 34 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thì công dân Việt Nam dưới 14 tuổi phải đáp ứng điều sau để nhập cảnh vào Việt Nam

  Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

   
  656 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận