Công dân sinh con thứ 4 vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #594370 28/11/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Công dân sinh con thứ 4 vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng

  Công dân sinh con thứ 4 vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng

  Tại Điều 3 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng như sau:

  1. Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

  2. Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

  Như vậy, theo quy định trên công dân vi phạm chính sách dân số sinh con thứ 5 trở lên thì sẽ không được xem xét kết nạp vào Đảng. Công dân chỉ mới vi phạm chính sách dân số đến con thứ 4 thì vẫn có thể được xem xét kết nạp vào Đảng.

  Tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền kết nạp vào Đảng đối với công dân vi phạm chính sách dân số

  Theo Điều 5 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền kết nạp vào Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình như sau:

  1. Quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

  2. Việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do ban thường vụ cấp uỷ huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định.

  Do đó, khi công dân đã vi phạm chính sách dân số thì công dân chỉ được xem xét kết nạp vào Đảng khi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được nêu trên.

   
  145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuthienan134 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597221   20/01/2023

  Công dân sinh con thứ 4 vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Cần lưu ý trong trường hợp đã trở thành Đảng viên mà vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì tùy trường hợp mà chịu kỷ luật bởi các hình thức khác nhau. Cụ thể, đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

   

   
  Báo quản trị |