Công chứng hồ sơ hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #593939 18/11/2022

  Công chứng hồ sơ hợp đồng

  Công ty khi khởi kiện có cần sao y công chứng hồ sơ, hợp đồng không?

   
  139 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungnghithai vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595466   13/12/2022

  Công chứng hồ sơ hợp đồng

  Chào bạn, vấn đề của bạn mình xin chia sẻ một số ý kiến như sau:

  Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

  "Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

  3. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án."

  Như vậy, khi doanh nghiệp khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện, sau đó người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Đồng thời, đính kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Ngoài ra, pháp luật không quy định phải sao y công chứng hồ sơ, hợp đồng

   

   
  Báo quản trị |