Công chức xã sinh con thứ ba có bị kỷ luật?

Chủ đề   RSS   
 • #565591 29/12/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Công chức xã sinh con thứ ba có bị kỷ luật?

  Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  ...

  2. Nghị định này áp dụng đối với:

  ...

  b) Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là công chức);"

  Như vậy, việc xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã áp dụng quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

  Tại Khoản 9 Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:

  "Điều 8. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức

  ...

  9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức."

  Theo đó, đối với công chức vi phạm quy định của pháp luật về dân số thì sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

  Căn cứ theo Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008:

  "Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2003 như sau:

  “Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

  1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

  2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;"

  Trường hợp công chức cấp xã sinh con thứ ba là vi phạm chung về chính sách dân số nhưng không phải hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt nên chưa bị xem xét kỷ luật. Cần phải xem quy chế riêng của cơ quan nếu có quy định kỷ luật đối với hành vi này không , nếu có mới thực hiện xử lý kỷ luật

   

   
  742 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận