Công chức, viên chức trong biên chế có thể bị tinh giản nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học

Chủ đề   RSS   
 • #527964 10/09/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Công chức, viên chức trong biên chế có thể bị tinh giản nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học

  >>> Mới: Danh sách các đơn vị PHẢI DỪNG cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

  >>> Năm 2019: 04 thông tin cần biết về quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

   

  Là nội dung được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau :

  Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu:

  Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Tuy nhiên, vấn đề này phải xem xét yêu cầu về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

  Ví dụ: Đối với Ngạch chuyên viên cao cấp

  Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định rõ về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2017/TT-BNV). Tại Điểm d, đ, Khoản 4, Điều 5 quy định  công chức chuyên ngành hành chính phải:

  "...

  d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”

  Trường hợp, chuyên viên cao cấp không đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ nêu trên và không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí, không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì có thể nằm vào danh sách tinh giản biên chế.

   
  5362 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (11/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận