Công chức viên chức làm thêm bên ngoài có vi phạm không?

Chủ đề   RSS   
 • #537846 30/01/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 199 lần


  Công chức viên chức làm thêm bên ngoài có vi phạm không?

  Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm như sau:


  "1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
  ...

  b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

  d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

  đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi."

  Theo đó, viên chức, công chức chị bị hạn chế thành lập, quản lý doanh nghiệp và làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác ..., còn nếu làm thêm thông thường để có thêm thu nhập, kinh nghiệm thì nếu được thủ trưởng đồng ý thì không có hạn chế.

   

   
  720 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận