Công chức viên chức có thể đứng tên phụ trách chuyên môn ở nhà thuốc được không?

Chủ đề   RSS   
 • #564141 30/11/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Công chức viên chức có thể đứng tên phụ trách chuyên môn ở nhà thuốc được không?

  Không có quy định hạn chế người chịu trách nhiệm chuyên môn tại nhà thuốc không được là công chức, viên chức. Tuy nhiên cần lưu ý quy định sau:

  "Điều 18. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

  1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

  Điều 31. Nghĩa vụ của người hành nghề dược

  2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 của Luật này."

  (Căn cứ pháp lý: Luật Dược 2016)

  Do đó, việc công chức, viên chức vừa làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà lại vừa chịu trách nhiệm chuyên môn ở nhà thuốc là không đáp ứng được điều kiện "có mặt toàn thời gian". 

   

   
  862 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận