Công chức, viên chức bị tạm đình chỉ công tác trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #564699 11/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Công chức, viên chức bị tạm đình chỉ công tác trong trường hợp nào?

  đình chỉ công tác

  Đình chỉ công tác - Ảnh minh họa

  Mới đây, Hiệu trưởng và Hiệu phó trường THPT Vĩnh Xương bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm khi cho phép bêu tên nữ sinh vi phạm trước toàn trường. Quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hùm và Hiệu phó Nguyễn Ngọc Hạnh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đưa ra, sau khi kiểm tra việc xử lý kỷ luật nữ sinh vi phạm nội quy.

  Công chức, viên chức bị đình chỉ công tác trong những trường hợp nào?

  * Công chức:

  Theo quy định tại Điều 81 Luật cán bộ công, chức 2008 thì tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức như sau:

  1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ.

  Như vậy, cán bộ, công chức bị tạm đình chỉ công tác phục vụ việc xem xét, xử lý kỷ luật khi có 02 căn cứ sau:

  - Đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật.

  - Nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

  * Thời hạn tạm đình chỉ công tác

  - Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày.

  - Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày.

  * Viên chức:

  Theo quy định tại Điều 54 Luật viên chức 2010 về tạm đình chỉ công tác như sau:

  1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

  Như vậy, đối với viên chức bị tạm đình chỉ công tác phục vụ cho việc xem xét, xử lý kỷ luật khi có 02 căn cứ:

  - Đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật.

  - Nếu viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật.

  * Thời hạn tạm đình chỉ công tác

  - Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày.

  - Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

  Công chức, viên chức có được trả lương không khi bị tạm đình chỉ công tác?

  * Công chức:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật cán bộ, công chức 2008 thì:

  "2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ."

  Theo đó, tại Điều 24 Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì trong thời gian tạm đình chỉ công tác, công chức được hưởng 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

  * Viên chức:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật viên chức 2010 thì:

  2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

  Theo đó, tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật thì viên chức được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 12/12/2020 09:49:32 SA
   
  4035 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  admin (14/12/2020) ThanhLongLS (11/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận