Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học?

Chủ đề   RSS   
 • #606473 30/10/2023

  Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học?

  1. Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học?

  Dựa trên Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014, quy định về công chức làm công tác hộ tịch được miêu tả như sau:
   
  Công chức làm công tác hộ tịch đóng góp đa dạng về ngành nghề
   
  1. Trong danh sách công chức làm công tác hộ tịch, chúng ta gồm có công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, và viên chức ngoại giao, lãnh sự chuyên làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện.
   
  2. Đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, họ cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể như: a) Sở hữu trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được đào tạo nghiệp vụ về hộ tịch. b) Có khả năng viết rõ ràng và sử dụng máy tính một cách hiệu quả, theo yêu cầu công việc.
   
  Chính phủ sẽ xem xét cách bố trí công chức tư pháp - hộ tịch phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng địa phương, dựa trên diện tích, dân số, và khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch cần thực hiện.
   
  3. Công chức thực hiện công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cần đáp ứng trình độ từ cử nhân luật trở lên và đã được đào tạo về nghiệp vụ hộ tịch.
   
  4. Đối với viên chức ngoại giao và lãnh sự tham gia công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện, họ cũng cần đã được đào tạo về nghiệp vụ hộ tịch.
   
  Tổng cộng, một cách tổng quan, hiện tại chức danh công chức tư pháp hộ tịch đòi hỏi trình độ từ trung cấp luật trở lên mà không cần phải có bằng đại học. Điều này tạo điều kiện để mở cửa cho nhiều ngành nghề tham gia vào công tác hộ tịch.
   

  2. Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã được tuyển dụng thông qua hình thức nào?

  Dựa trên Điều 7 của Nghị định 112/2011/NĐ-CP, phương thức tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã được phân chia thành ba phương thức chính như sau:
   
  1. Tuyển dụng thông qua Thi tuyển: Trong trường hợp này, việc tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã được tiến hành qua việc tổ chức thi tuyển, trừ khi có những trường hợp đặc biệt khác, quy định việc tuyển dụng qua xét tuyển hoặc trong trường hợp đặc biệt.
   
  2. Tuyển dụng thông qua Xét tuyển: Đối với các vùng như miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, và vùng dân tộc thiểu số, cũng như các vùng đặc biệt khó khăn về mặt kinh tế - xã hội, có thể tiến hành tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thông qua việc xét tuyển.
   
  3. Tuyển dụng trong các Trường hợp Đặc biệt: Trường hợp tuyển dụng không qua thi tuyển hoặc xét tuyển được áp dụng cho những tình huống sau đây, dựa trên đăng ký dự tuyển và yêu cầu công việc, và dưới sự quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
   
  a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trong nước hoặc loại khá trở lên nếu học ngoài nước. Họ cần phải có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với vị trí công chức cần tuyển dụng.
   
  b) Những người sở hữu trình độ từ đại học trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc công chức. Họ cần phải có bảo hiểm xã hội bắt buộc và ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
   
   Điều này nói lên rằng việc tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã không chỉ dựa trên trình độ học vấn mà còn dựa trên năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt trong những tình huống đặc biệt.
   
  241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận