Công chức sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #612506 07/06/2024

  huuhieplaw

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2024
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công chức sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

  Có thể nói, việc sinh con thứ ba đối với công chức, viên chức được nhiều người quan tâm khi vấn đề này liên quan đến quy định về kế hoạch hóa gia đình mà đối tượng này cần phải tuân thủ.

  1. Công chức sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

  Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (sửa đổi một số khoản tại Nghị định 71/2023/NĐ-CP) thì áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

  - Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng; không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  - Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

  Và theo Điều 4 Nghị định 104/2003/NĐ-CP có quy định về mục tiêu chính sách dân số: Mục tiêu chính sách dân số là duy trì mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con để ổn định quy mô dân số, bảo đảm cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

  Qua đó, có thể thấy công chức sinh con thứ ba thì sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách vì vi phạm quy định của pháp luật về chính sách ổn định dân số.

  Công chức sinh con thứ ba có bị kỷ luật không? - Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

  2. Khi nào công chức sinh con thứ ba không bị xử lý kỷ luật?

  Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP) đã quy định những trường hợp sinh con thứ ba nhưng không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  - Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  - Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  - Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  + Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

  + Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

  - Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

  Có thể thấy, trường hợp công chức sinh con thứ ba sẽ không bị áp dụng hình thức kỷ luật khi thuộc trường hợp nêu trên còn đối với các trường hợp sinh con thứ ba khác, sẽ vi phạm chính sách này.

  Bên cạnh đó, nếu công chức viên chức tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với hành vi này nhưng không thuộc trường hợp không vi phạm theo quy định thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Tùy thuộc vào chức vụ của công chức, viên chức đó theo quy định của pháp luật.

   
  101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận