Công chức ngân hàng bổ sung đối tượng là cử nhân luật, xây dựng, công nghệ thông tin

Chủ đề   RSS   
 • #594092 23/11/2022

  Công chức ngân hàng bổ sung đối tượng là cử nhân luật, xây dựng, công nghệ thông tin

  Ngày 31/10/2022, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng. Theo đó, Thông tư 14/2022/TT-NHNN đã bổ sung ngành công nghệ thông tin, xây dựng, luật vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo của một số ngạch công chức ngân hàng. Cụ thể:

  1. Ngạch Kiểm soát viên cao cấp:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

  - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp (hoặc tương đương) hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  2. Ngạch Kiểm soát viên:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  3.  Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

  Bên cạnh đó, ngoài việc bổ sung thêm 03 ngành học vào trình độ đào tạo, Thông tư 12/2022 cũng không còn yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức ngân hàng.

  4. Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

  5. Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

  Như vậy, từ ngày 01/01/2023, cử nhân luật, xây dựng, công nghệ thông tin có thể làm công chức ngân hàng ở một số ngạch như trên.

  Lưu ý: Thông tư 14/2022/TT-NHNN áp dụng đối với công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   
  106 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận