Công chức lĩnh vực TT&TT định kỳ chuyển đổi công tác từ 03 - 05 năm

Chủ đề   RSS   
 • #598592 10/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công chức lĩnh vực TT&TT định kỳ chuyển đổi công tác từ 03 - 05 năm

  Ngày 01/02/2023 Bộ TT&TT ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTTTT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.
   
  Theo đó, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quy định như sau:
   
  cong-chuc-linh-vuc-tttt-dinh-ky-chuyen-doi-cong-tac-tu-03-05-nam
   
  (1) Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
   
  Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT là từ đủ 03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.
   
  (2) Danh mục các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi
   
  Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BTTTT. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.
   
  * Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 
   
  - Công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành Báo chí:
   
  + Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  - Công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử:
   
  + Cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp; sửa đổi, bổ sung; gia hạn; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  - Công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành Xuất bản, In và Phát hành:
   
  + Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp phép đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Đăng ký sử dụng máy in có chức năng phô tô màu; chuyển nhượng máy in có chức năng phô tô màu; đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy phô tô màu, máy in có chức năng phô tô màu trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  - Công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành Bưu chính:
   
  + Công tác cấp mới: cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi hết hạn; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được; thu hồi giấy phép bưu chính.
   
  + Công tác cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
   
  - Công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành Công nghệ thông tin: 
   
  + Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  + Thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương
   
  Danh mục vị trí công tác thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
   
  Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương.
   
  Xem thêm Thông tư 01/2023/TT-BTTTT có hiệu ngày 17/03/2023 và bãi bỏ Quyết định 54/2008/QĐ-BTTTT.
   
  183 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận