Công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được hưởng mức lương bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #608050 10/01/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được hưởng mức lương bao nhiêu?

  Công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được hưởng mức lương bao nhiêu? Quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ như thế nào?

  Công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được hưởng mức lương bao nhiêu?

  kiem-tra-vien-cao-cap-thue

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

  Mức lương thực hiện đối với công chức kiểm tra viên cao cấp thuế từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV như sau:

  Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

  Trong đó theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 và Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở được quy định là 1.800.000 đồng/tháng.

  Như vậy, mức lương đối với công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được quy định như sau:

  kiểm tra viên cao cấp thuế

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức kiểm tra viên cao cấp thuế như thế nào?

  Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Thông tư 29/2022/TT-BTC, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức kiểm tra viên cao cấp thuế được quy định như sau:

  - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

  + Nắm vững đường lối chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thuế, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của quốc gia, của địa phương nơi công tác; Nắm vững chiến lược phát triển ngành Tài chính, chiến lược cải cách hành chính và hiện đại hóa của ngành;

  + Hiểu biết sâu sắc về luật Quản lý thuế, pháp luật thuế, pháp luật về tài chính, kế toán và các luật pháp về hành chính có liên quan đến nhiệm vụ, chức năng quản lý thuế;

  + Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án trong lĩnh vực thuế; có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại để cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ thuế;

  + Có năng lực tổng hợp, phân tích, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn quản lý thuế; có khả năng dự báo về tình hình nguồn thu từ thuế và nguồn thu khác thuộc đối tượng được phân công quản lý;

  + Có kỹ năng thu nhận thông tin và xử lý những thông tin nhạy cảm; kỹ năng phân tích tài chính đối với các công ty lớn và phức tạp; kỹ năng quản lý và xử lý sự xung đột; có kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng lập báo cáo, tổng kết đánh giá công việc và kỹ năng dự báo về công việc thuộc lĩnh vực quản lý;

  + Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

  + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

  + Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

  + Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  Tóm lại, mức lương đối với công chức kiểm tra viên cao cấp thuế hiện nay được quy định như sau:

  kiểm tra viên cao cấp thuế

   

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận