Công chức đi học lớp Trung cấp chính trị , hệ đào tạo bán tập trung không được thanh toán khoán công tác phí

Chủ đề   RSS   
 • #530327 03/10/2019

  Công chức đi học lớp Trung cấp chính trị , hệ đào tạo bán tập trung không được thanh toán khoán công tác phí

  Công chức đi học lớp Trung cấp chính trị , hệ đào tạo bán tập trung có được thanh toán khoán công tác phí không? 

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC quy định:

  1. Chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước:

  a) Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

  b) Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

  c) Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

  d) Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;đ) Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

  => Như vậy trường hợp công chức được cử đi đào tạo bán tập trung  được hưởng các quyền lợi  theo quy định trên và không được hưởng công tác phí.

   

   
  7604 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận