Công chức có thể bị buộc thôi việc nếu che dấu tài sản thu nhập

Chủ đề   RSS   
 • #603473 23/06/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Công chức có thể bị buộc thôi việc nếu che dấu tài sản thu nhập

  Liên quan đến quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Có thể thấy một số đối tượng phai thực hiện kê khai, tuy nhiên  vấn đề đặt ra là trong chế tài đơn vị nội bộ quy định có thể áp dụng thôi việc đối với công chức che dấu thu nhập hay không,  là một vấn đề thắc mắc cần được giải đáp.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (6).png

  Tại Điều 20 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  1. Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  2. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

  Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm?

  Căn cứ Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm: Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

  -  Chấp hành viên;

  -  Điều tra viên;

  -  Kế toán viên;

  -  Kiểm lâm viên;

  -  Kiểm sát viên;

  -  Kiểm soát viên ngân hàng;

  -  Kiểm soát viên thị trường;

  -  Kiểm toán viên;

  -  Kiểm tra viên của Đảng;

  -  Kiểm tra viên hải quan;

  -  Kiểm tra viên thuế;

  -  Thanh tra viên;

  -  Thẩm phán.

  -  Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

  -  Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Như vậy, hành vi che dấu tài sản trong việc kê khai đối với công chức có thể bị buộc thôi việc. Bên cạnh đó, kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

   
  115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận