Công chức chuyển chức vụ sang viên chức thì được gọi là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610610 16/04/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (364)
  Số điểm: 5729
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Công chức chuyển chức vụ sang viên chức thì được gọi là gì?

  Nếu đang là công chức nhưng được chuyển chức vụ sang thành viên chức thì sẽ được gọi là gì? Những ai sẽ được đăng ký dự tuyển viên chức? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Công chức, viên chức là gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm:

  - Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

  - Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

  - Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về viên chức như sau:

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, công chức hiểu đơn giản là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào cơ quan Nhà nước và làm việc trong biên chế, hưởng lương từ NSNN. Còn viên chức là người được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ quỹ của đơn vị đó.

  Công chức chuyển chức vụ sang viên chức thì được gọi là gì?

  Theo khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

  - Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  + Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

  + Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  + Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác

  Đồng thời khoản 1 Điều 26 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về điều động công chức như sau:

  - Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  + Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

  + Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  + Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

  Như vậy, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và các yếu tố năng lực, trình độ chuyên môn và yêu cầu của vị trí viên chức, công chức có thể được điều động sang vị trí việc làm của viên chức.

  Vậy, nếu công chức chuyển chức vụ sang viên chức thì sẽ là viên chức và hưởng lương, chế độ và có những quyền, nghĩa vụ theo quy định đối với viên chức.

  Ai sẽ được đăng ký dự tuyển viên chức?

  Theo Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

  - Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

  Theo đó, Điều 22 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

  - Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  + Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  + Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  + Có đơn đăng ký dự tuyển;

  + Có lý lịch rõ ràng;

  + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  + Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  - Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  Như vậy, người đáp ứng các điều kiện trên sẽ được đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có thể quy định thêm các điều kiện nhưng phải đảm bảo không được thấp hơn các điều kiện chung.

   
  143 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (27/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận