Công chức cấp xã thôi việc có được hưởng trợ cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #591847 29/09/2022

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Công chức cấp xã thôi việc có được hưởng trợ cấp?

  Công chức cấp xã muốn thôi việc thì có được hưởng trợ cấp theo quy định tại  Điều 46 Bộ luật lao động 2019 không?

   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591899   29/09/2022

  Công chức cấp xã thôi việc có được hưởng trợ cấp?

  Căn cứ quy định tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP:

  "Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc

  Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

  1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

  2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức."

   

  Theo đó, nếu công chức có nguyện vọng thôi việc được cơ quan đồng ý thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 5:

  "Điều 5. Trợ cấp thôi việc

  Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng."

  Ngoài ra, cách tính, thủ tục giải quyết chế độ anh xem thêm tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |