Công chức cấp xã được tập sự hành nghề công chứng viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #555267 21/08/2020

  Công chức cấp xã được tập sự hành nghề công chứng viên không?

   
  Xin cho hỏi:
   
  Điểm b, khoản 2, điều 2 Thông tư 04/2015/TT-BTP Quy định: "Người đang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân."
   
  Trong trường hợp này, công chức cấp xã có tính vào không?
   
  Công chức và công chức cấp xã khác nhau không ?
   
  Và tại sao lại quy định không cho phép công chức trở thành công chứng viên?
   
  1205 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoanghce07 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận