Công chức cấp xã có được nâng lương khi lấy bằng thạc sĩ không?

Chủ đề   RSS   
 • #545018 30/04/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Công chức cấp xã có được nâng lương khi lấy bằng thạc sĩ không?

  Công chức cấp xã có được nâng lương khi lấy bằng thạc sĩ không?

  Thắc mắc của rất nhiều công chức cấp xã sau khi có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng với chuyên môn mình đang công tác thì có được điều chỉnh lương theo quy định pháp luật hay không?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP:

  “Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo. Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học, có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

  Nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể hơn tại Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể như sau:

  “Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B) theo quy định tại Điều 9a Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.”

  Như vậy có thể thấy, việc cán bộ công chức cấp xã có thêm bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau khi có quyết định trúng tuyển công chức không làm thay đổi ngạch, bậc lương hiện hưởng (vẫn hưởng lương bậc 1, ngạch Chuyên viên) theo quy định pháp luật.

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A. có quyết định trúng tuyển công chức cấp xã năm 2018 với chức danh công chức văn hóa và được xếp lương bậc 1 hệ số lương 2,34 (theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP tại bảng lương đính kèm) của ngạch Chuyên viên (công chức loại A1). Năm 2020, ông A có bằng thạc sĩ thì hệ số lương của ông vẫn không thay đổi vì đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương đúng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định được nêu phía trên.

   

   
  5964 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận