Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #375383 21/03/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

  Vừa qua, Chính phủ đã soạn thảo Nghị định quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và đang chờ thông qua. Theo đó, tại Nghị định này có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  1/ Đối tượng phải công bố thông tin

  Việc công bố thông tin, ngoài các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, còn có các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán.

  2/ Các thông tin phải công bố

  - Chiến lược phát triển dài hạn của DN.

  - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 05 năm của DN.

  - Báo cáo kết quả sàn xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích hàng năm (nếu có) của DN.

  - Kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN và kết quả thực hiện.

  - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN.

  - Báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm của DN.

  - Chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN.

  3/ Phương tiện và hình thức công bố thông tin

  - Hình thức: văn bản và dự liệu điện tử.

  - Phương tiện:

       + Đối với DN: văn bản, trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

       + Đối với đại diện chủ sở hữu nhà nước: hệ thống tiếp nhận các nội dung công bố thông tin, cổng/ trang thông tin điện tử của đại diện chủ sở hữu nhà nước, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

      + Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHĐT): hệ thống tiếp nhận các nội dung công bố thông tin, Cổng thông tin điện tử Việt Nam (http://www.business.gov.vn/), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

  4/ Trách nhiệm công bố thông tin

  + Đối với DN: chậm nhất 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các DN phải xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, đồng thời kết nối với trang thông tin điện tử của đại diện chủ sở hữu nhà nước và Việt Nam (http://www.business.gov.vn/).

  Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nội dung công bố thông tin được phê duyệt, DN phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử, đồng thời gửi thông tin cho đại diện chủ sở hữu nhà nước và BKHĐT.

  + Đối với đại diện chủ sở hữu nhà nước: duy trì trang thông tin điện tử của mình và kết nối với trang thông tin điện tử của DN.

  Trong vòng 05 ngày làm việc, sau khi nhận được các nội dung công bố thông tin của DN, đại diện chủ sở hữu nhà nước phải đăng tải trên cổng/ trang thông tin điện tử của mình đúng thời gian, đảm bảo thông tin dễ tiếp cận và thuận tiện.

  + Đối với BKHĐT: duy trì Cổng thông tin điện tử Việt Nam và kết nối với trang thông tin điện tử của DN.

  Trong vòng 05 ngày sau khi nhận được các nội dung được công bố thông tin, BKHĐT phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Việt Nam, đảm bảo thông tin dễ tiếp cận và thuận tiện.

  5/ Tạm hoãn công bố thông tin

  Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể công bố thông tin đúng thời hạn, DN phải báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước và phải công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục.

  Chậm nhất là 05 ngày làm việc, sau ngày sự kiện bất khả kháng phát sinh, DN phải gửi thông báo Đề nghị tạm hoãn công bố thông tin cho đại diện chủ sở hữu nhà nước.

  Dưới đây mình có đính kèm bản pdf Dự thảo Nghị định trên. Các bạn có thể tải về để tham khảo nhé.

   
  7763 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #375637   23/03/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Nợ doanh Nghiệp khg dám công bố thì cũng như Mù xem voi.....trò hề 

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |