Công bố tác phầm là quyền nhân thân có thể chuyên giao

Chủ đề   RSS   
 • #558241 20/09/2020

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 5475
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Công bố tác phầm là quyền nhân thân có thể chuyên giao

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Dân sự 2015 có quy đinh: Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Như vậy thì trong trường hợp pháp luật có quy định khác thì quyền nhân thân cũng có thể chuyển giao cho người khác.

  Theo Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định các quyền nhân thân như sau: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Trong đó đáng chú ý nhất là quyền “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm”. Quy định này cho phép người khác công bố tác phẩm thay vì tự mình phải thực hiện.

  Chúng ta có thể thấy rằng quyền công bố tác phẩm là một ngoại lệ về quyền nhân thân có thể chuyển giao cho người khác. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể cho phép cá nhân, tổ chức khác thực hiện quyền công bố này (Khoản 2 Điều 20 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

   
  865 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận